Kde sehnat Hradla, volty, jednočipy

Hradla, volty, jednočipy

Publikace Hradla, volty, jednočipy je určena pro zájemce o elektroniku, číslicovou techniku a vlastní stavbu zařízení pro Internet věcí. U čtenáře předpokládá běžné zkušenosti s počítačovou technikou. Znalost programování není nutná, i když ji v některých příkladech čtenář využije. Výklad pokrývá oblast od naprostých základů (napětí, proud, odpor, Ohmův zákon) přes základní elektronické součástky a řadu číslicových obvodů TTL (74xx) až po specializované součástky, jako jsou čidla, polovodičové paměti a jednočipové počítače.

Toto autorské dílo podléhá licenci Creative Commons (CC BY-ND 3.0 CZ), a to za předpokladu, že zůstane zachováno označení autora díla a prvního vydavatele díla, sdružení CZ.NIC, z. s. p. o. Dílo může být překládáno a následně šířeno v písemné či elektronické formě, na území kteréhokoliv státu.

E-book

Knihu v elektronické verzi si můžete zdarma stáhnout ve formátech: PDF (24,1MB) | EPUB (23,7MB) | MOBI (53,3MB)

Tištěná kniha

Tištěnou knihu objednávejte na webu nakladatele.

Online verze

Kniha existuje i v online verzi (Gitbook) a na Gitbooku.

Příspěvky

Pro čtenáře, kteří jsou spokojeni s elektronickým vydáním, tištěnou verzi nechtějí, a přesto by rádi autorovi přispěli, tu je několik možností: