Hradla, volty, jednočipy obsahují...

Obsah

 • Blikač
 • Vybavení dílny
 • Kde nakoupit součástky?
 • Součástky pro blikač
 • Měření multimetrem
 • Napětí
 • Proud
 • Vodič a nevodič
 • Odpor
 • Ohmův zákon
 • Výkon
 • Násobky a podíly v elektronice
 • Střídavý proud
 • Zkrat
 • Elektromagnetická indukce
 • Značky pro schémata
 • Zdroje napětí
 • Společná zem
 • Vedle sebe, za sebou
 • Dělič napětí
 • Potenciometr
 • Úbytek napětí na LED
 • Co jsou vlastně ty diody zač?
 • Čteme datasheet
 • Základní elektronické součástky
 • Rezistor
 • Kondenzátor
 • Cívka
 • Transformátor
 • DC měnič
 • Stabilizátor
 • Polovodiče
 • Dioda
 • Tranzistor
 • Tranzistor řízený polem (FET)
 • Co je to CMOS?
 • Pouzdra elektronických součástek
 • Blikač s Arduinem
 • Programování Arduina
 • Arduino a EduShield
 • Fotorezistor
 • Termistor
 • LM35
 • Logická stavebnice
 • Logické funkce
 • Digitální, nebo analogové?
 • Dvojková soustava
 • Šestnáctková soustava
 • TTL a CMOS
 • Operace s bity
 • Booleova algebra, výroková logika
 • Logika v číslicové technice
 • Tlačítko a přepínač
 • Pull Up a Pull Down
 • Pomalé tlačítko
 • Schmittův obvod
 • Kombinační logika
 • De Morganův zákon
 • Logické funkce dvou proměnných
 • Vícevstupová hradla
 • Zjednodušování logických výrazů
 • AND-OR-INVERT
 • Multiplexor
 • Proč slučujeme přes OR?
 • Dekodér (demultiplexor) „1-z-N“
 • Otevřený kolektor, třetí stav, OE
 • Dekodér
 • Aritmeticko-logická jednotka (ALU)
 • Sedmisegmentovky LED
 • Jak vypadá hradlo uvnitr
 • Negované signál
 • Zpětná vazba
 • Astabi-cože?
 • Monostabilní klopný obvod
 • Detektor pohybu
 • Bistabilní klopný obvod
 • Klopný obvod s hradly NAND
 • Zakázané kombinace, zpětná vazba, ...
 • Hodiny
 • Synchronní / Asynchronní
 • Panna, nebo orel?
 • Náhoda? Nemyslím si...
 • Střída
 • PWM
 • Dělení kmitočt
 • Násobení kmitočtu?
 • Čítač
 • Hrací kostka
 • Johnsonův kód
 • Grayův kód
 • Rotační enkodér
 • Posuvné registry
 • Paralelní a sériová rozhrani
 • Sériová komunikace
 • Sériová sběrnice SPI
 • Sériová sběrnice I2C
 • RS-232, UART, Serial...
 • Převodník USB na sériové rozhrani
 • 1-Wire
 • Pamět
 • RAM, ROM, PROM a dalš
 • Jak se zapisuje do EEPROM či FLASH?
 • Sériové paměti
 • Hodiny reálného čas
 • Paměťové karty
 • Logický analyzátor, logická sonda
 • Ovládáme přírodu elektronikou
 • Příroda ovládá elektroniku
 • Meteostanice
 • Bezdrátový přenos dat
 • Vysílání na 433 MHz
 • nRF24L01+
 • Procesory, počítače, mikrořadiče
 • Mikroprocesor 8080A
 • Přerušení
 • Periferie
 • Jednočipový mikropočítač
 • Atmel AVR
 • Programování jednočipů
 • Displeje
 • Klávesnic
 • R-2R
 • Joystick
 • ESP8266
 • Low Power
 • Solární články
 • Sigfox